FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/04/2006

Gåva av fast egendom med överlåtelseförbud

Hej och tack för att ni finns! Jag och min man vill så långt det går gynna våra två barnbarn på resp. två och sex år. Vi har ett hus i Sälen och vill ge huset i gåva till våra barnbarn. Vi vill veta hur vi kan undvika att föräldrar eller en av föräldrar gör något som kan missgynna våra barnbarn. Vad händer när vi går bort och pojkarna fortfarande är omyndiga? Går det att undvika att barnbarnen vid 18 års ålder slösar bort egendomen? Lite mognare bör de väl vara. Tack för den tid ni ägnar åt oss okunniga.

Lawline svarar

Hej! Jag utgår från att ni äger marken som huset står på och att det således är frågan om fast egendom. För att en gåva av fast egendom ska bli giltig krävs att den uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom. Se http://www.lagen.nu/1970:994 4 kap. 29 §. JB Detta innebär att en gåvohandling måste upprättas och denna skall innehålla: En överlåtelseförklaring (vilken fastighet som avses) Köpeskillingen (0 vid gåva) Underskrifter (Se JB 4 kap. 1 §) Vidare kan gåvohandlingen förses med ett överlåtelseförbud. En sådan föreskrift är bindande för gåvotagaren. Efterföljden av föreskriften kan vara svår att säkerställa, särskilt efter bortgång. Ett sätt att säkerställa efterföljden av föreskriften är att låta egendomen förvaltas av tredje man, t.ex. av en banks notarieavdelning. Era barn kan inte utan överförmyndarens samtycke råda över den fasta egendom för de omyndigas räkning. Detta framgår av FB 13 kap. 10 § 3p.(Se http://www.lagen.nu/1949:381) Överförmyndarens samtycke krävs även för att de omyndiga ska få mottaga gåvan enl FB 13 kap. 10 § 1p. Om det är något som är oklart eller otydligt får du vänligen höra av dig igen. Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000