FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/09/2008

Besittningsskyd av bostadsarrende

Jag har haft ett bostadsarrende (sommarstuga) på ofri grund med besittningsskydd i 75 år. Kan man tänka sig, att detta besittningsskydd prolongeras på grund av HÄVD ?

Lawline svarar

Hej, Det rör sig om ett bostadsarrende som regleras av Jordabalkens 7-8 kap samt 10 kap som du återfinner http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19700994.htm. Du har viss besittningsrätt enligt 10 kap 5 § Jordabalken. Om markägaren kan visa att hans intresse till marken väger tyngre än ditt så har han en grund för åsidosättande av besittningsrätten. Det betyder att markägaren ej behöver gå med på en förlägning av avtalet efter arrendetidens slut. Exempel på då markägarens intresse av marken går före arrendatorns är när markägaren vill använda marken för att bygga en permanentbostad. Hävd är något som tillämpas när en person som inte haft behörighet att förfoga över egendom överlåtit denna till en godtrosförvärvare. Då den som mottagit egendom haft den i sin besittning i 10 år får han äganderätten till egendomen p.g.a. hävd se exempelvis Lag om Godtrosförvärv av lösöre 4§. Efter vad jag förstått av din fråga bör hävd inte aktualiseras här. Med vänlig hälsning,
Charlene HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”