7 § föräldraledighetslagen - definitionen av "normal arbetstid"?

Hej!

Det har uppkommit en diskussion på mitt jobb om delledighet utan föräldrapenning § 7 i Föräldraledighetslagen.

Arbetsgivaren hävdar att den fjärdedel man har rätt att gå ner ska man räkna från heltidsanställning och inte från den personens anställningsprocent. Jag menar att det ju måste ju utgå ifrån varje enskilds anställningsavtal.

Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 7 § föräldraledighetslagen föreskrivs att en förälder under vissa förutsättningar har rätt till förkortning av ”normal arbetstid” med upp till en fjärdedel. Svaret på din fråga ligger alltså i definitionen av ”normal arbetstid”. I förarbetena till lag (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m.m., som numera ersatts av föräldraledighetslagen, definieras ”normal arbetstid” som:

- ”den arbetstid som är normal inom den bransch eller på den arbetsplats där arbetstagaren är anställd”.

Denna definition finns som sagt i förarbetena till en lag som inte längre är gällande, men enligt min bedömning har ingen förändring av innebörden skett genom den nya föräldraledighetslagen. I rättsfallet RÅ 1997 ref. 76 har nämligen högsta förvaltningsdomstolen (då kallad Regeringsrätten), uttryckt att ”normal arbetstid” är vad som brukar betecknas som fulltid.

Sammanfattningsvis är alltså den mening som din arbetsgivare förespråkar korrekt. Den fjärdedel man har rätt att minska sin arbetstid med ska beräknas utifrån vad som i branschen utgör en heltidstjänst, och således inte utifrån den enskilde arbetstagarens anställning.

Jag hoppas att jag genom ovanstående har besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med frågor eller synpunkter i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo