FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/09/2008

Provanställnings slut

Hej,har idag blivit uppsagd från mitt arbete och det under min provanställning,18 dagar kvar.Men på mitt anställningsavtal som är skrivet på svenska och engelska så står det på den svenska delen att jag är provanställd mellen 080321 och 080321,alltså samma dag medan det står på den engelska delen att jag är provanställd mellan 080321 och 080921,Vad är det som gäller,den svenska eller den engelska?Arbetsgivaren påstår att det bara är en felskrivning.

Lawline svarar

Hej! Provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan iakttagande av uppsägningstid, 6 § lag om anställningsskydd. Syftet med anställningen är att arbetsgivaren skall få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Prövotiden får inte vara längre än sex månader. Om anställningen inte avbryts innan prövotidens utgång övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har dock även en skyldighet att underrätta arbetstagaren om anställningens slut senast två veckor i förväg, 31 § LAS. Om denna regel inte iakttas men anställningen avslutas innan prövotidens utgång kan underlåtenheten medföra skadestånd för arbetsgivaren men anställningen fortsätter dock inte för den delen. I lagen stadgas att provanställningen får avslutas i förväg om inte annat har avtalats. Här är således kärnfrågan om ni har avtalat bort rätten till förtida uppsägning. Detta blir ett avtalsrättsligt problem där hänsyn kommer tas till avtalets lydelse, omständigheterna vid avtalets tillkomst och partsavsikten. Det kan bli svårt för dig att vinna en sådan diskussion då det absolut vanligaste är att man inte avtalar bort denna rätt. (Lite av syftet bakom lagregeln.) Även om avtalets lydelse till viss del talar till din fördel tror jag att det är det svårt att vinna en sådan talan. Om underrättelse av avbruten anställning inte skedde inom två veckor innan du var tvungen att gå kan du väcka en skadeståndstalan för eventuell skada, alltså din förlust. Du måste dock underrätta arbetsgivaren om detta inom fyra månader från anställningens slut, 41 § LAS. Hoppas svaret har varit dig behjälpligt! För närmare koll på LAS hittar du lagtexten https://lagen.nu/1982:80 . Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”