FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt10/09/2008

Hur man kan avtala bort besittningsskyddet

måste jag skicka blanketten om avsägning om besittningsrätt till hyresnämnden om blanketten skrivs innan hyresgästen har bott två år i andrahandslägenheten?

Lawline svarar

Huvudregeln vid hyra är att hyresgästen har besittningsskydd. Detta får en andrahands hyresgäst då hyresförhållandet varat i minst två år i följd enligt 12 kapitlet 45 § p.1 jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994). Varar hyresförhållandet i kortare tid än två år behöver därför ingen avstående från besittningsrätten göras. Om hyresförhållandet varar längre än två år ska o önskas besittningsskyddet avtalas bort. Detta ska hyresgästen och hyresvärden komma överens om i en särskild upprättad handling, som enligt huvudregeln ska godkännas av hyresnämnden enligt 12 kapitlet 45a § stycke 1. I andra stycket av bestämmelsen finns de undantag uppräknade där hyresnämndens godkännande inte behövs för att överenskommelsen ska gälla. Detta gäller bland annat om överenskommelsen gäller en hyreslägenhet som upplåts i andra hand och överenskommelsen träffats inom fyra år efter att hyresförhållandet inletts där innebörden i överenskommelsen är att hyresgästen inte ska ha rätt till förlängning då hyresvärden själv vill bosätta sig i lägenheten (jordabalken 12: 45a st.2 p.2b). Om ert förhållande stämmer överens med ovan nämnda undantag behöver överenskommelsen inte skickas in till hyresnämnden för godkännande. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”