FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt31/10/2008

Stadsplanerad mark

Hur planerad menas med Stadsplanerad mark ?

Lawline svarar

Hej! Med stadsplanerad mark avses sådan mark som omfattas av upprättad detaljplan. Bestämmelser om detaljplan finns i 5 kapitlet i Plan och bygglagen, se här https://lagen.nu/1987:10#K5. Detta innebär att marken är reglerad för vilka ändamål som den får användas till t.ex. bostadsområden. Detaljplaner kan upphävas både i helhet samt till viss del. Kommunen ansvarar för planen samt dess utformning. Om du vill bygga i enlighet med detaljplanen eller om du vill att planen ska ändras bör du ta kontakt med din kommun.
Carolina WaltherRådgivare
Hittade du inte det du sökte?