FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/04/2006

Hyresgästs ansvar för skador av grannes egendom

Jordabalken-fråga (?): Bor i hyresrätt med stor balkong. Nu när våren kom så lade jag ut min nyoljade trätrall. Två dagar senare hade grannen ovanför mig hyrt in en firma som städade hans balkonggolv (betong), utan att informera mig. Det resulterade i att hela min trätrall blev genomsmutsig och oljan förstörd då det verkade vara något medel blandat med smutsen. Jag skällde ut vederbörande, men han sa bara att det var firmans fel, inte hans. Finns det ingen lag mot att man inte får göra så grannen under blir lidande, eller kan jag få firman att ersätta min skadade trätrall? Jag har hört någonstans att jag inte ens får vattna blommorna så det droppar på balkongen under!?

Lawline svarar

Ditt fall aktualiserar inte riktigt jordabalken, istället är det mer en fråga om skadestånd för sakskada på utomobligatorisk (icke-avtalsförhållande) grund. Det är nämligen så att i hyreslagen, dvs 12 kap JB (se http://www.lagen.nu/1970:994 ), regleras bl.a. vad en hyresgäst har att iaktta för att vårda lägenheten. Detta gäller i förhållande till hyresvärden. Ifall grannen t.ex. skulle störa dig så har du att vända dig till hyresvärden som ska göra något åt detta, alltså egentligen inte till grannen själv eftersom det inte finns något avtalsförhållande mellan er två om att grannen t.ex. inte får spela hög musik. I 12:24 JB regleras en hyresgästs ansvar för skador i lägenheten, alltså i sin egen lägenhet. Detta kan därför inte bli tillämpligt. Och i 12:25 JB, som visserligen gäller för skador inom fastigheten, så handlar det mer om störningar som en hyresgäst orsakar för sina grannar och alltså inte riktigt för fysiska skador. Möjligen skulle man kunna hävda att din granne enligt andra meningen i 12:25 JB inte har iakttagit gott skick när han inte har informerat dig innan firman rengjorde hans balkong, eller att firman inte iakttog gott skick vid sin rengöring. Enligt denna paragraf svarar din granne även för skador som andra orsakar, alltså om han har låtit en firma göra något i sin lägenhet. Men i ditt fall är det ju din egen trätrall som har skadats, den hör alltså inte till fastigheten och därför tror jag inte att det är lönt att vända sig till hyresvärden, men du kan ju alltid göra ett försök. Bäst är nog ändå om du använder dig av skadeståndslagen (se http://www.lagen.nu/1972:207 ). I 2 kap 1 § SkL stadgas att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Detta kan du använda mot firman, men det är du som ska bevisa att firman har varit oaktsam, t.ex. att de inte har handlat på ett försiktigt sätt i sitt utförande samt att det ligger ett orsakssamband mellan deras arbete på balkongen ovanför och skadan på din trätrall. Din granne ansvarar inte för den skada som den firma han har anlitat orsakar, det s.k. principalansvaret i 3 kap 1 § SkL blir inte tillämpligt under förutsättning att firman är ett eget företag. Mvh
Anna BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”