FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/08/2008

Uppsägning vid projektanställning

Vi har en person som har en tisdbegränsad anställning, villt arbete "Projektanställning för utveckling av XXXXX" dock längst t.o.m. 2008-12-31. Projektet är nu klart och vi har inget nytt på gång. Kan han sägas upp nu och hur lång är i sådanna fall uppsägningstiden?

Lawline svarar

Hej! Idag finns inget som i lagens mening kallas projektanställning istället går detta under något som heter allmän visstidsanställning, 4 § lag om anställningsskydd. Den allmänna visstidsanställningen innebär att arbetsgivare får anställa en arbetstagare för tidsbegränsad anställning utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen. Skyddet mot missbruk av anställningsformen ligger i att den sammanlagda anställningstiden inte får överstiga två år under en femårsperiod. En tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid eller under t.ex. visst arbete. Vid tidens eller arbetets utgång upphör anställningen utan att det behövs någon uppsägning och utan något krav på saklig grund. I vissa fall aktualiseras dock regler om underrättelse, varsel, överläggning och företrädesrätt till återanställning. Så länge det är klarlagt att det arbete som personen har anställts för har avslutats torde det inte förekomma några problem med att avsluta anställningen. Dock är det svårt att på rak hand säga att detta uttryckligen klargörs i anställningsavtalet. Om arbetet att utveckla den aktuella produkten fortskrider skulle personen kunna hävda att arbetet ej är avslutat. Läs noga igenom avtalet innan ni avslutar anställningen. Någon uppsägningstid blir det inte frågan om då anställningens sluttid är reglerat i avtalet, datum eller projektets slut. Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”