FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/08/2008

Hyresrätt utan rätt till förlängning

Jag har köpt ut en släktgård, från mina syskon, i vilken det ingår en liten hyresfastighet, 3 lägenheter. Den största vill jag hyra ut men vill ha möjligheten att inom 2- 3 år eventuellt kunna utnyttja den för eget bruk. Hur skall jag skriva kontraktet för att detta skall bli möjligt?

Lawline svarar

Hej! Det absolut smidigaste sättet är att upprätta en särskild handling där du och hyresgästen kommer överens om att hyresrätten inte skall vara förenad med rätt till förlängning vid hyrestidens utgång. Denna handling måste upprättas särskilt och får alltså inte vara intagen i hyreskontraktet. Om du inte hyr ut lägenheten i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och det rör sig om ett en eller tvåfamiljhus som du själv ska flytta tillbaka till krävs inget godkännande av hyresnämnden. I annat fall krävs hyresnämndens godkännande av handlingen. Det du kan göra härnäst är att ta kontakt med hyresnämden för ytterligare råd och även beställning av blanketter för hyresavtal o.s.v. Med vänlig hälsning
Alexandru MilerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?