FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/08/2008

Avtal genom konkludent handlande

Hej, många frågor här handlar om muntliga avtal och deras giltighet. Konsensus är att muntliga avtal är giltiga men kan vara svåra att bevisa. I mitt fall hade jag kommit överens med ett företag att fakturera dem en viss summa per månad för det arbete jag utförde åt dem. Faktura 1 och 2 betalades i omgångar, den sista betalningen var 6 månader för sen men båda de är helt betalda, men fakturorna 3, 4 och 5 har man inte betalat någonting på. Alla är med samma summa och samma specifikation. Den uppfattning jag fått är att om man som i detta fall har betalat fakturor enligt det muntliga avtalet så anses avtalet bevisat, stämmer det? Om så är fallet, är det bara praxis eller finns det lagtext som stöder det?

Lawline svarar

Hej! Avtalsbundenhet kan uppstå på många olika sätt enligt svensk avtalsrätt. Som huvudregel skall bundenhet för parterna finnas om följande tre moment är uppfyllda; den rättshandlandes vilja att binda sig, viljeförklaringen, dvs. om viljan kommunicerats till omvärlden genom ord eller i skrift och slutligen hur motparten uppfattar viljeförklaringen. Man talar ofta om den en gemensam partsavsikt i dessa sammanhang. Bindande avtal kan alltså uppstå även om inget skriftligt finns på överenskommelsen, som verkar vara fallet i din situation. Vidare är det är relativt vanligt att parterna efter att ha fullgjort avtalsprestationerna delvis, inser att de faktiskt inte har en gemensam partsavsikt. Men i praktiken måste man då ofta ändå utgå från att ett bindande avtal föreligger. Enligt 1 § 2 st avtalslagen (AvtL), se https://lagen.nu/1915:218, stadgas att det finns många olika sätt att sluta bindande avtal på. En av de modellerna i svenska avtalsrätt är de avtal som ingås genom konkludent handlande. Denna modell passar inte in i avtalslagens centrala anbud och accept modell (som jag inte skall gå djupare inpå) men är likväl bindande om rätt förutsättningar är uppfyllda. Av din fråga framgår att endast ett muntligt avtal har ingåtts. Det kan vara, precis som du säger själv, svårt att bevisa när exakt bundenheten inträtt. Ni har dock betett er på ett sätt som tydligt indikerar att ni ändå haft en gemensam partsavsikt när avtalet ingicks och således anser er som bundna till det. Detta menar jag att ni gjort genom att du fakturerat företaget för ditt arbete och att företaget i sin tur betalat fakturorna 1 och 2. I korthet har din motparts aktiva handlande bekräftat att denne har ansett sig bunden. Denne kan alltså inte undgå betalningsskyldighet för fakturorna 3-5. Men att bevisa att konkludent handlande faktiskt föreligger måste vägledning hittas i praxis. Det finns inget lagstöd för denna modell. Se gärna rättsfallet NJA 1961 s 658 där ett bolag levererat elspisar och kylskåp till en kommun. Eftersom kommunen kvitterat ut varorna (dvs. agerat konkludent) kunde de inte undgå betalningsskyldighet. Med vänliga hälsningar
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000