FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/09/2008

Dagsbotens storlek

Om dagsboten för en person beräknades till 50:- vid ett tillfälle och sedan höjdes till 110:- vid ett annat tillfälle hur kan detta komma sig? Personen begick samma brott, hade fått löneförhöjning med 500:-, vad kan denna höjning ha berott på?

Lawline svarar

Hej, Det låter konstigt att dagsboten kunde fördubblas utan att några övriga omständigheter förändrades. Det är svårt att ge ett svar utan att veta fler detaljer men genrellt kan man säga att dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten skall bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. Som inkomst räknas också mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag till den misstänkte. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Vänligen
Alexandru MilerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”