FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/07/2008

Strikt ansvar vid nedfallen kraftledning

Jag var med i en olycka där en högspäntledning blåste ner på min bil fastnade i hjulet och drog mig rakt in i en telefonstolpe. Jag bröt nacken och är nära att bli förlamad från halsen och ner. Har inte elbolag strikt ansvar vid sådana här händelser?

Lawline svarar

Såsom jag förstår din fråga har du drabbats av en trafikolycka. Du har inte skadats av elektricitet, utan av en kollision orsakad av att en elledning låg på vägen. Ellagens strikta ansvar omfattar endast skador som uppstått genom inverkan från el från en starkströmsanläggning och kommer därför inte ifråga i förevarande fall. Istället bör allmänna skadeståndsrättsrättsliga principer tillämpas. För att du skall anses vara berättigad till skadestånd av anläggningens ägare krävs i så fall att du kan påvisa att denne vållat din skada genom vårdslöshet. En sådan vårdslöshet kan till exempel bestå i bristfälligt underhåll eller felaktig konstruktion av själva högspänningsledningen.
Marcus BergströmRådgivare