FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/07/2008

Bevittning

Hur skall underskriften till en gavohandling av en fastighet bevittnas, vidimeras? Skall namn, titel, foedelsenummer, adress, telefon etc. vara med? Skall inte handlingen ochsaa bekraeftas av en notar med speciell staempel?

Lawline svarar

Hej! Formkravet i 20 kapitlet 7 § 1 punkten Jordabalken (JB) har inte någon materiell utan endast en formell betydelse för att förvarvaren omedelbart ska få full lagfart istället för att denna först blir vilande. Formkravet påverkar med andra ord inte avtalets giltighet som sådan så länge minimikraven (skriftligt avtal, undertecknande samt en överlåtelseförklaring) som uppställs i JB 4:1 är uppfyllda. Vem som kan bevittna överlåtarens namnteckning framgår av lag med särsklida bestämmelser angående vittne vid dessa rättshandlingar. Av lagen framgår att, den som är under 15 år eller den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse, inte kan bevittna rättshandlingen. Alla andra fysiska personer är således behöriga att göra detta. Lagen uppställer inga särskilda krav på vilka uppgifter som ska anges beträffande vittnena men för tydlighetens skull bör namn, titel, födelsenummer och adress anges. Vänligen
Erik AnnerstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000