FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/07/2008

När har man rätt till offentlig försvarare?

har man inte alltid rätt till en ofentligförsvarare? Är åtalad för grovt rattfylleri. Vad skall man påtala när man överklagar beslutet om att offentlig försvarare inte bifalles?

Lawline svarar

Hej! Rätten till offentlig försvarare regleras i 21:3A RB, se https://lagen.nu/1942:740 . Offentlig försvarare är inom det svenska rättsväsendet en stark grundstomme för att värna den misstänktes grundläggande rättssäkerhet. Av lagrummet följer, 21:3a, 1 st RB, att offentlig försvarare skall förordnas när den misstänkte är anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare alternativt att det för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i 6 månader och den misstänkte begär offentlig försvarare. Grovt rattfylleri uppfyller inte kravet på straffminimum och vad jag förstår så är du inte heller anhållen eller häktad. Härav omfattas du inte av 1 st. 21:3a, 2 st RB räknar istället upp tre situationer där offentlig försvarare skall utses oavsett om den misstänkte begär eller icke begär offentlig försvarare. Dessa är, om det med hänsyn till utredningen av brottet är behövligt, eller är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Domstolen gör en bedömning i det enskilda fallet och beaktar härvid målets beskaffenhet utifrån processuella synpunkter. Vidare beaktas bland annat hur väl den enskilde på egen hand kan klara av sitt försvar. Av vikt att påtala vid en överklagan är varför just du i enlighet med ovan angivna 21:3a, 2 st RB har behov till en offentlig försvarare, dvs att argumentera utifrån de 3 punkterna. Lycka till!
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo