FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt14/07/2008

Uppsägning av hyresgäst

Gäller Hyreslagen även för inneboende? Hur snabbt kan jag få ut en hyresgäst och hur går jag tillväga om han har förverkat sin hyresrätt genom att vara mer än en vecka sen med betalningen?

Lawline svarar

Hej, Reglerna kring din situation återfinns i jordabalken, vilken du finner https://lagen.nu/1970:994. Då jag utifrån frågan inte kan fastställa om personen du är inneboende med har tillång till hela lägenheten eller ej, utgår jag från att så är fallet och betraktar denne som hyresgäst. Hyresgästen i din lägenheten saknar enligt 12:45 p3 JB besittningsskydd. Det innebär att den inte har rätt till förlängning av hyresavtalet. Då det inte av frågan går att utläsa huruvida hyresavtalet har ingått på bestämd eller obestämd tid, utgår jag ifrån att det rör sig om ett tillsvidareavtal. Avtalet måste då sägas upp för att upphöra att gälla, med en uppsägningstid på 3 månader, 12:3, 4 JB. Dock är utebliven hyra en förverkandegrund, vilket innebär att hyresrätten är förverkad om inte hyresgästen betalar inom en vecka efter förfallodagen. Därefter kan hyresvärden säga upp avtalet, 12:42 p1 JB. Efter uppsägningen har hyresgästen en sista chans, denne kan nämligen återvinna hyresrätten om betalning sker inom återvinningsfristen, vilken är tre veckor. Sker ej detta kan hyresvärden lämna in en ansökan till hyresnämnden om att nämnden skall ålägga hyresgästen att avflytta. Uppsägningen med anledning av obetald hyra skall göras skriftligen Det är även fallet om uppsägning ej sker på sådan grund, om hyresavtalet varat längre än 3 månader vid tidpunkten för uppsägningen, 12:8 JB. Med vänlig hälsning,
John HerrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”