Hyresvärds rätt till tillträde till lägenhet

2008-07-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Har en privat hyresvärd rätt att gå in i hyresgästens lägenhet utan att hyresgästen gett sin tillåtelse eller blivit informerad om besöket? (Bortse från "nädsituationmer" så som vattenläckage el liknade) Hyresvärden medelar varken när han ska gå in i lägenheten eller när han varit där. Är detta tillåtet eller vad har jag som hyresgäst att stödja mig på? Det enda som står hyreskontraktet är att "hyresvärden får gå in med huvudnyckel". Tack på förhand
SVAR
Hej,Frågan du ställer behandlas i jordabalken, vilken du finner här. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån, vilket innebär att en hyresvärden genom hyresavtalet inte på något sätt kan ge hyresgästen sämre villkor än vad som föreskrivs i hyreslagen, 12:1 st 4 JB.Rörande en bostadshyresvärds rätt att beträda en hyresgäst lägenhet gäller följande.Det är hyresgästen som ensamt disponerar över sin lägenhet. Det innebär att hyresvärden inte har rätt att bereda sig tillträde till lägenheten utan hyresgästens medgivande. Dock har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn över denna, 12:26 JB. Exempel på sådan situation är besiktningar som sker med vissa tidsmellanrum, eller som sker med anledning av hyresgästens förestående avflyttning.Om hyresvärden vill bereda sig tillträde till lägenheten för att utföra arbete finns tre situationer som skall särskiljas i från varandra. För det första, rör det förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, har hyresvärden rätt att få tillträde till lägenheten utan uppskov. För det andra, rör det sig om mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder i hyresrätten får hyresvärden tillträde till läggenheten, dock endast under den förutsättning att denne lämnat tillsägelse till hyresgästen minst en månad innan den tid som arbetet avses att företagas. Slutligen, när det gäller övriga arbeten i lägenheten så som mindre brådskande förbättringsarbeten som orsakar väsentligt hinder i hyresrätten, exempelvis genom att hyresgästen inte kan bo kvar i lägenheten under arbetet, har hyresvärden fortfarande rätt att utföra arbetena. Emellertid har då hyresgästen en uppsägningsrätt sam en frist innan arbetet får påbörjas. Samtliga ovan nämnda situationer återfinns i 12:26 JB.Att bereda sig tillträde utan att meddela hyresgästen, eller på andra grunder än de som är redogjorda för är lagstridigt och kan under vissa förutsättningar även vara brottsligt.Slutligen skall sägas att vid nödsituationer, kan hyresvärden bereda sig tillträde till lägenheten direkt. Situationen skall vara sådan att det är nödvändigt att beträda lägenheten för att avvärja en överhängande fara.Med vänlig hälsning,
John Herrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hur tillfaller ett låsbyte under dessa regler? Min hyresvärd har bestämt sig att byta alla låsen i huset mitt under semestern. Vi kommer att vara borta 4 veckor. och vi har fått informationen att "vid något tillfälle under dessa veckor" kommer dom att utföra arbetet. Dom kan ej specificera dag eller tidpunk och detta meddelar dom 7 dagar innan.
2015-06-22 16:09
Vad gäller vid regelbundna besiktningar? Jag fick avisering 4 arbetsdagar innan, att jag antingen måste vara hemma eller åka och lämna nyckeln vid ett kontor. Jag tycker att 4 arbetsdagar/6 kalenderdagar är en helt oskäligt kort tid! Jag hade ju likaväl kunnat vara bortrest på semester denna veckan. Gäller 1 månad som nämns för detta?
2015-10-01 08:34
Dock är det ju så att det i lagen inte finns någon övre gräns för hur långt före ett tillträde ett meddelande får lämnas. Dvs lagen säger att meddelande om tillträdet måste lämnas minst 1 månad i förväg, men meddelandet kan lika gärna lämnas 10 år i förväg. Det betyder att man rent teoretiskt, skulle i ett hyresavtal kunna formulera sig ungefär såhär: "Detta hyresavtal är att betrakta som ett sådant meddelande för tillträde som avses i 12 kap § 26 Jordabalken som gäller för en obestämd period framåt.". När ett tillträde gjorts enligt detta meddelande, så måste ett nytt meddelande för nästa tillträde lämnas, vilket kan göras enkelt genom en lapp som lämnas vid tillträdet där det anges att denna lapp är att anse som meddelande för nästa tillträde. Observera att man inte har rätt att neka hyresvärden tillträde efter att meddelande lämnats om tillträde, med andra ord räcker det att ett meddelande lämnas minst 1 mån i förväg, man behöver altså inte hämta hyresgästens samtycke för tillträde. Så rimligtvis borde då det som angetts i kontraktet av den som frågar, vara fullt juridiskt giltigt, eftersom det bara är en annan formulering på ungefär samma sak som jag skrev ovan här.
2015-11-14 00:19
Min hyresvärd gick in i mitt boende utan förvarning när jag var borta för att tvätta bort fukt från rutan, detta är väl brottsligt? Vi talar om en liten rand med fukt i nedre kanten. Hur skall jag gå tillväga om jag vill anmälla?
2017-03-05 20:34
I mitten av november, alltså 1,5 månad sedan sattes en lapp upp i vårt trapphus om att de utför uppgradering av TV-jacken i alla lägenhetshus i området. (Vi använder dock inte vårt). Det stod även att de kommer att höra av sig när det blir aktuellt för vår lägenhet. Gäller den där lappen som notis inom månads-regeln eller måste de höra av sig till oss personligen? Det har inte getts någon vidare information sedan lappen kom upp men den senaste veckan har vi blivit väckta av borrande hos grannarna.. så de närmar sig nog.
2018-01-12 17:56
Hej. Jag hoppar på tråden här och undrar om det är samma regler för andra lokaler och ekonomibyggnader som för lägenheter? Alltså, får en privat hyresvärd härja fritt (som i att springa runt och snoka, smyga, komma in och skrämma sina hyresgäster och allmänt springa runt och pissa revir) i exempelvis en stalldel som någon annan hyr, betalar för och har verksamhet som hyresägarn inte har något med att göra? Och kan det på något sätt skilja sig i regler och lagar om det är en stallbyggnad för sig själv eller bara är en del av en större byggnad som hyresägarn själv nyttjar men som faktiskt har möjlighet att ta sig in och ut i "sin del" utan att behöva vara i den delen som hyrs ut? Tack på förhand
2018-04-26 21:17
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85449)