FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/08/2008

Medlemskap i bostadsrättsförening

Vi ska sälja vår lägenhet. kvinnan som skulle köpa blev nekad inträde i vår brf. så här ligger det till: hon är gift (ska separera) med en man som har dragit på dem en del skulder, det är åtgärdat men det finns en prick. lån från banken är färdigt, så nu skulle föreningen bara godkänna henne. men de nekade. vi ringde upp ordförande och frågade om han kunde tänka sig att träffa kvinnan för att se att hon är en helt vanlig arbetande mamma som behöver någonstans att bo. det ville inte ordförande. hon skaffade sig två borgenärer och sa att hon kunde betala ett års hyra i förväg för att visa att det inte var hon som hade problem med pengar. men nä, han sa att hon var en risk för vår förening. får han lov att behandla henne så? är det inte kränkning?

Lawline svarar

Hej, Medlemskap i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningen stadgar och bostadsrättslagen, se https://lagen.nu/1991:614. Enligt 2 kapitlet 2 § bostadsrättslagen är vissa stadgevillkor för medlemskap utan verkan. Exempel på villkor som saknar verkan är villkor där en viss förmögenhet eller inkomst utgör en förutsättning för inträde. Däremot kan det finnas skäl att vägra medlemskap för den som inte bedöms kunna klara av sina åtaganden mot föreningen. Prövningen av medlemskapet ska ske objektivt. Det är svårt att avgöra om styrelsen har handlat rätt, men avgörandet om inträdet ska baseras på vad som är skrivet i föreningens stadgar, med hänsyn till bostadsrättslagens restriktioner. Jag har svårt att se att ordföranden genom sitt handlande begått något fel. Vill ni ha inträdesfrågan prövad av annan kan ni inom en månad från föreningens beslut hänskjuta tvisten till hyresnämnden enligt 2 kapitlet 10 § bostadsrättslagen. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000