FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 14/07/2008

Förlängd provanställning?

Hej jag har en person som är provanställd hos mej sedan 2008-02-01. Jag har vissa tveksamheter i första hand gällande hennes sätt att hantera sin arbetstid. Kan jag förlänga provanställningen 1 månad ?

Lawline svarar

Hej, enligt 6 § i lagen om anställningsskydd får en provanställning inte vara längre än sex månader. Något undantag till denna regel finns inte vilket innebär att provanställningen inte får vara längre än t.o.m. 2008-08-01. Om Du inte vill att provanställningen skall övergå i en tillsvidareanställning måste Du ge besked om detta snarast, eftersom det skall ske senast två veckor i förväg enligt 31 § lagen om anställningsskydd. Är arbetstagaren fackligt ansluten skall även den lokala arbetstagarorganisationen meddelas. Om meddelandet lämnas senare än två veckor innan provanställningen upphör riskerar du att få betala lön under den resterande tid som uppstår samt allmänt skadestånd för att ha brutit mot 31 §. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000