FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/08/2008

Om underårigs omyndighet

Hej! jag har en fråga om min cyckel. jag är 17 år och har precis sålt min cyckel till min 14 åriga kompis, men mina föräldrar blev sura och vill att vi ska få tillbaka den. går det?

Lawline svarar

Hej Enligt huvudregeln, som man finner i 9:1 Föräldrabalken, kan inte en person under 18 år råda över egendom. Detta innebär att de rent juridiskt inte heller har rätt att sälja den. Har detta skett skall köpet gå tillbaka enigt 9:7 Föräldrabalken. Det enda undantag som skulle kunna aktualiseras är ifall du har köpt cykeln för pengar som du själv tjänat efter att du fyllt 16 år. Då har man nämnligen rätt att själv råda över egendomen, trots att man inte 18 år än. Detta står i 9:3 Föräldrabalken. Vill du själv läsa dessa bestämmelser så klicka https://lagen.nu/1949:381 Med vänliga hälsningar,
Marcus GlimbergRådgivare