FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/09/2008

Uppsägning av hyresgäst

Jag driver/äger ett litet hyreshus med några bostadslägenheter. Jag har huset fullt uthyrt till 1:a hands hyresgäster med hyreskontrakt som löper tillsvidare. Nu vill jag bygga om huset för eget bruk och behöver därför bli av med hyresgästerna för att kunna uttföra detta och min fråga är, går det att säga upp hyresgäster och hur går jag isf. till väga? Vänligen!

Lawline svarar

Hej! Den lag som reglerar förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd är hyreslagen, denna hittar du i Jordabalkens 12 kap. Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994 . Hyresgäster är i dag starkt skyddade av något som kallas besittningsskydd. Detta betyder att hyresgästen har rätt att kvarsitta i lägenheten trots att hyresvärden säger upp kontraktet. Om de inte vill lämna lägenheten är det upp till hyresvärden att vända sig till hyresnämnden och få prövat om skälet till uppsägningen kan godtas. Utgångspunkten i hyresnämndens prövning är att hyresgästen skall få förlängning. För att du ska vinna framgång måste du ha ett en så kallad besittningsbrytande grund, 46 § HL. Då hyresgästerna ej har missköt sig, (allvarligt åsidosättande av förpliktelser, är också besittningsbrytande. Detta kan vara allvarliga förseningar med hyran, allvarliga störningar i boendet mm.) kan du försöka gå på punkten 4 som stadgar ” huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt det ej är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör”. Det svåraste med detta resonemang är att visa för hyresnämnden att beslutet inte är oskäligt mot hyresgästen. För att blidka hyresnämnden är erbjudandet av en ersättningslägenhet i många fall utslagsavgörande till hyresvärdens fördel. Även erbjudande att efter ombyggnation få tillgång till en lägenhet i huset kommer ge nämnden svårare att hävda att uppsägningen ej är oskälig mot hyresgästen. I 10 p i paragrafen finns en generalklausul som säger att en besittningsbrytande grund är ” det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. ” Oskäligheten kommer prövas i en intresseavvägning mellan ditt intresse av att bygga om huset och hyresgästernas hemskydd. Detta blir en individuell prövning mot varje enskild person och yttre omständigheter som t.ex. hur länge man bott i lägenheten och hur lätt det är att skaffa en likvärdig lägenhet på bostadsmarknaden. Det är svårt utifrån den knapphänta informationen att komma fram till hur hyresnämnden skulle kunna resonera men jag hoppas du fått hjälp med hur lagstiftningen är uppbyggd. Det bästa är självklart om hyresgästerna självmant går med på att flytta men annars finns det fortfarande en chans att vinna i hyresnämnden även om det finns många skyddsregler för hyresgästernas kvarboende. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”