FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt10/09/2008

Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

Jag har hyrt ut mitt fritidshus på årsbasis med 3 månaders uppsägningstid och 1 års förlängning. Nu hävdar hyresgästen att 1 års förlängning inte gäller vid uthyrning av bostad, utan hävdar att de kan säga upp avtalet när som helst under året. Är det verkligen så när det gäller fritidshus?

Lawline svarar

Ni har avtalat om ett hyresavtal på bestämd tid enligt 13 kapitlet 3 § stycke 2 jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994). Ett avtal av detta slag upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Det verkar som hyresgästen menar att avtalet efter ett år, om inte uppsägning skett fortsätter att löpa som ett avtal på obestämd tid. Som ni formulerat ert avtal fortsätter dock avtalet att ses som avtal på bestämd tid även efter första året. Därför kan avtalet, oavsett hur länge hyresförhållandet varat, endast sägas upp vid avtalstidens slut (dvs. en gång per år) med beaktande av uppsägningstiden på tre månader. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000