FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2008

Värdering av fastighet

om ett syskon löser ut två andra syskon från sommarhuset, medans föräldrana lever. skall man först värdera huset och sedan dra bort reavinstbeskattningen. Samt därefter dela upp summan och ge sina syskonen 1/3 var.

Lawline svarar

Hej, Jag tolkar frågan som att du och dina syskon har fått fastigheten i gåva av era föräldrar och att du nu vill lösa ut dina syskon. I sådana fall finns inga restriktioner för vilken köpeskilling ni kan komma överens om; den behöver i varje fall inte vara bunden av en värdering av lägenheten. Med detta sagt verkar det ändå naturligt att ni vill åstadkomma en lösning som motsvarar hur frågan hade lösts vid ett arvsskifte. I sådana fall är ditt resonemang ovan riktigt. Fastigheten värderas till marknadsvärdet, d.v.s. försäljningsvärdet, med avdrag för latent skatteskuld för framtida realisationsvinst (det kan även vara rimligt att dra av ett fiktivt mäklararvode och andra kostnader). Lämpligen tar ni hjälp av en oberoende värderingsfirma för att göra en korrekt värdering. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”