FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/07/2008

Kostnad för att ta bort överskjutande grenar

Hallå! Vi har en ek på vår tomt, där en del grenar hänger över grannens tomt. Nu vill grannen att en del av dessa grenar tas bort. Är jag skyldig att se till att detta görs och måste jag stå för ev kostnader för kapning av grenarna? Jag har sett svaren i liknande frågor och då har slutsatsen varit att grannen har rätt att begära att grenarna tas bort. Om inte detta görs, så får grannen själv ta bort grenarna och stå för eventuell kostnad. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, reglerna kring denna typen av frågor finns i Jordabalken 3 kap 1-2 §§ som Du kan hitta http://www.lagen.nu/1970:994#K3 . Dessa regler är relativt kortfattade vilket innebär att alla svar inte går att utläsa direkt från lagtexten. Min uppfattning i frågan är att jag håller med om att en granne har rätt att begära att grenar eller liknande som hänger över på dennes tomt tas bort av trädets ägare. Om ägaren till trädet inte tar bort grenarna har grannen rätt att själv göra detta, vilket man kan utläsa av 2 §. Den del som jag inte håller med Dig om är vem som skall bära den eventuella kostnaden för arbetet med att ta bort grenarna. Enligt 1 § är alla skyldiga att "ta skälig hänsyn" till omgivningen. Till omgivningen räknas givetvis de närmaste grannarna. Redan av 1 § följer det därmed troligtvis en skyldighet för Dig att se till att Dina träd (och dess grenar) inte orsakar några problem för Dina grannar. I ett rättsfall (NJA 1990 s 71) där situationen påminde något om den som Du nämner i Din fråga sa Högsta Domstolen att en fastighetsägare inte kan kräva ersättning för arbete med att frakta bort grenar som hamnat på dennes tomt efter att en granne toppklippt häcken. Detta eftersom fastighetsägaren hade haft samma kostnad om denne hade uppfyllt sina skyldigheter gentemot grannen (d v s sett till att klippa häcken själv istället). Det skulle dessutom bli en något underlig konsekvens om den fastighetsägare som, på uppmaning från grannen, klipper bort överhängande grenar får stå för kostnaden för detta medan han skulle slippa kostnaden om han istället väljer att ignorera grannens förfrågan. Min bedömning är alltså att om grannen utför arbetet med att ta bort de överhängande grenarna, så har han möjlighet att kräva viss ersättning av Dig för detta arbete. I mitt svar har jag givetvis förutsatt att de överhängande grenarna verkligen är ett problem för Din granne (lagtexten talar om "olägenhet"), annars kan inte de nämnda reglerna användas. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000