FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/04/2006

Vräkning på grund av övergiven lägenhet.

Efter tre års studier utomlands under vilka jag med hyresvärdens medgivande hyrt ut min lägenhet i andra hand har jag i omgångar haft problem med mina hyresgäster. Efter mina studier åkte jag på en långsemester. När jag kom tillbaka visade det sig att hyresvärden har vräkt mig pga övergiven lägenhet. De har alltid haft kontaktytor till mina ombud under tiden jag var bortrest. Vilka åtgårder behöver hyresvärden vidta vid en sådan vräkning? Och om de inte har gjort det, vad kan jag som vräkt kräva?

Lawline svarar

I hyreslagen (12 kap Jordabalken) presenteras i 42 § ett antal situationer då en hyresvärd har rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid med följd att hyresrätten är förverkad. Det rör sig bl a om uteblivna hyresbetalningar, störningar i boendet och otillåten andrahandsuthyrning osv. Att lägenheten är övergiven finns inte med i denna uppräkning, 42 § är alltså inte tillämplig. I 27 § stadgas däremot att om hyresgästen överger lägenheten så får hyresvärden genast återta den. Det torde vara detta som skett i ditt fall. En viktigt åtgärd hyresvärden behöver vidta innan ett sådant återtagande är att avgöra om lägenheten verkligen är övergiven. Av praxis (Hovrättsmålen RH 1994:107 och 1994:113) framgår att en lägenhet skall anses vara övergiven om det framgår att hyresgästen, eller annan som denne inrymt i lägenheten, inte längre nyttjar lägenheten och inte heller avser att återuppta nyttjandet. Om hyresgästen fortsätter att betala hyra trots att han inte bor i lägenheten kan den inte anses övergiven. Inte heller kan en underlåtenhet att för längre eller kortare tid betala hyran, ensamt föranleda att lägenheten betraktas som övergiven. Om din hyra betalats och hyresvärden på andra sätt måste ha förstått att du hade för avsikt att fortsätta bo i lägenheten verkar det alltså inte ha funnits något giltigt skäl att vräka dig med stöd av 27 §. Du torde i sådana fall ha rätt att få tillbaka lägenheten. Då det inte framgår någon detaljinformation i frågan är det svårt att säga exakt vilka rättigheter du har i situationen. Jag rekomenderar dig därför att vända dig till hyresnämnden för mer detaljerad rådgivining.
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000