FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter20/08/2020

65-årsgräns vid personlig assistens i LSS

Följdfråga på ett svar angående LSS: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, där ni påstår att det inte finns någon åldersgräns i lagen för LSS utan att 65 år blivit praxis men att det görs undantag. Se länk

https://lawline.se/answers/varfor-omfattas-inte-personer-over-65-av-lss

Men när jag läser lagen så står det ju att det finns en åldersgräns? Vad gäller har jag missat något i min tolkning av lagen, varför påstår ni att det inte finns skrivet i lagen?

Se lagen och länk här:

9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år endast om

1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller

2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Paragrafen du nämner i din fråga (9 b § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) gäller endast 9 § 2 punkten LSS, alltså insatsen personlig assistens. Svaret på din förra fråga gällde insatser enligt LSS generellt. De är tio till antalet (se 9 § LSS). När det gäller just insatsen personlig assistens, nummer 2 på listan, så finns det en alltså en lagstadgad åldersgräns, det är helt korrekt. Beklagar om detta var otydligt i det förra svaret.

Hoppas detta förtydligande klargjorde saken.

Franck OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?