65-årsgräns vid personlig assistens i LSS

2020-08-20 i Myndigheter
FRÅGA
Följdfråga på ett svar angående LSS: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, där ni påstår att det inte finns någon åldersgräns i lagen för LSS utan att 65 år blivit praxis men att det görs undantag. Se länk https://lawline.se/answers/varfor-omfattas-inte-personer-over-65-av-lssMen när jag läser lagen så står det ju att det finns en åldersgräns? Vad gäller har jag missat något i min tolkning av lagen, varför påstår ni att det inte finns skrivet i lagen?Se lagen och länk här:9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år endast om 1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller 2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030).https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Paragrafen du nämner i din fråga (9 b § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) gäller endast 9 § 2 punkten LSS, alltså insatsen personlig assistens. Svaret på din förra fråga gällde insatser enligt LSS generellt. De är tio till antalet (se 9 § LSS). När det gäller just insatsen personlig assistens, nummer 2 på listan, så finns det en alltså en lagstadgad åldersgräns, det är helt korrekt. Beklagar om detta var otydligt i det förra svaret.

Hoppas detta förtydligande klargjorde saken.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (400)
2021-02-27 Hur ställs myndighetsutövning i relation till varandra?
2021-02-24 Hur kan jag byta efternamn?
2021-02-21 Vad är konserverna om en kommun ger ut statsstöd som strider mot EU-rätten?
2021-02-16 Hur lång tid tar det innan åtal väcks efter strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (89620)