FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/07/2008

Sambos försörjningsskyldighet

Hej! Jag har en fråga som är väldigt angelägen. Är min sambo försörnings skylldig för mig?! Då jag har blivit arbetslös? Jag har ej rätt till a-kassa eller alfa kassa. Har varit på sociallkontoret och bett om derras hjälp och dom sa att vi var tvugna att söka gemensamt. Är detta förenligt med svensk lag/ sosialtjänsts lagen. Tack på förhand Med Vänliga Hälsningar

Lawline svarar

Hej, Vid bedömningen av om en person är berättigad till ekonomiskt bistånd görs en behovsprövning i varje enskilt fall. Det står i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453) att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Vid denna bedömning räknas i normalfallet sambor till samma hushåll med gemensam ekonomi. Hushållets skäliga kostnad räknas ut efter en riksnorm, inkomsterna dras av och försörjningsstödets storlek blir skillnaden. Din sambo har alltså ingen försörjningsskyldighet för dig men så länge ni har ett gemensamt hushåll, påverkar det möjligheten till och storleken av ett eventuellt ekonomiskt bistånd. Det finns även andra villkor som skall uppfyllas, såsom att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete. För mer information se: http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/ekonomiskt_bistand/Fragor_svar/fraga_rakna_ut.htm Med vänlig hälsning,
Anna AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo