FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/06/2008

Dom i tvisemål

Det gäller en dom ang. civilrätt tycker att domen är fel han erkänner felen men får rätt. Kan meila domen.

Lawline svarar

I ett civilrättsligts mål grundas domen på det som framkommit under huvudförhandlingen enligt rättegångsbalken (RB) 17:2. Det betyder att allt det du och din motpart tagit upp under huvudförhandlingen kommer att behandlas i domen. Vidare får jag den uppfattningen att detta är ett tvistemål av dispositiv karaktär, vilket betyder att det är du och din motpart som har möjlighet att reglera tvisten själva, d.v.s. att ni kan komma överense om hur tvisten skall lösas. Har du och din motpart kommit överens om ett visst förhållande skall domstolen rätta sig därefter RB 17:6. Du säger att motparten erkännt vissa omständigheter i saken, vilket också skall medföra att dessa skall beaktas av rätten i domen RB 17:2. En tvistemålsdom innebär egentligen en form av avtal om hur tvisten skall lösas. Om du och din motpart är överens om dessa fel du nämner så kan ni frångå det beslut som rätten fattat och komma överens om en annan utgång, detta förutsätter givetvis att ni verkligen är överens. I övrigt kan du överklaga domen inom 3 veckor efter att dom avkunnats 50 kap. RB. Med Vänlig Hälsning
Charlene HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo