FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/08/2008

Kan en delägare i en fastighet vägra försäljning?

Om två av tre dödsbodelägare är överens om att sälja dödsboets fastighet till en av dödsbodelägarna enligt värderingspris, kan då den tredje personen som inte samtycker förhindra det?

Lawline svarar

Hej! I en situation som eran brukar Samäganderättslagen(1904:48) tillämpas. Se. https://lagen.nu/1904:48_s.1. Enligt denna lag krävs det enighet mellan delägarna för förfogande över egendomen och för förvaltning av det. Alltså krävs det att alla tre ägarna i ert fall är överens innan några åtgärder vidtas. Endast i brådskande fall, när det är nödvändig för egendomens bevarande, får en åtgärd vidtas utan allas samtycke. Om delägarna inte kan enas om förvaltningen eller nyttjandet av egendomen kan rätten, på ansökan av en delägare, förordna att godset under viss tid ska förvaltas av en god man. Varje delägare kan också hos en domstol begära att egendomen, för delägarnas räkning, ska säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan begära anstånd med en sådan försäljning om det föreligger synnerliga skäl. Det finns ingen uttömmande uppräkning på vad som innefattas i begreppet synnerliga skäl i enlighet med 6 § Samäganderättslagen. Se. https://lagen.nu/1904:48_s.1. Domstolen kommer att avgöra detta från fall till fall. Vissa sociala förhållanden eller ett särskilt dåligt konjunkturläge skulle kunna vara ett sådant skäl. Det är med andra ord svårt för övriga delägare att bestrida en försäljning av samägd egendom. Tingsrätten förordnar vid en försäljning en god man, exempelvis en mäklare eller advokat, som sköter försäljningen av egendomen. Om ni inte kan komma överens om det lägsta pris ni kan tänka er att sälja för bestämmer tingsrätten detta. Bostadsrätten säljs sedan för det högsta budet, förutsatt att detta överstiger det lägsta tänkbara priset som bestämts enligt ovan och förutsatt att ni inte kan enas om något annat. Någon regelrätt värdering av bostaden görs alltså inte utan priset sätts av marknaden. Samäganderättslagen är dispositiv och man kan således fritt avtala undan den, eller modifiera dess tillämpning genom avtal. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”