FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt08/06/2008

Envarsgripande

Har vem som helst rätt att hålla fast en person om den utgör eller har utgjort någon fara?

Lawline svarar

Hej! Enligt 24 kap 5 § Rättegångsbalken (RB), se http://lagen.nu/1942:740, stadgas förutsättningarna för ett s.k. envarsgripande. Detta innebär att vilken enskild person som helst, inklusive icke svenska medborgare och underåriga, kan gripa/ hålla fast någon som begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot. Detta gäller också om personen i fråga är efterlyst för brott. Sedan måste den gripna personen så fort som möjligt lämnas över till polisen. Jag tolkar din fråga som om personen i fråga begår ett brott i samband med att han/hon utgör en fara. Det är i dessa fall mycket viktigt att de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda. Ifall en person har ett vapen i handen och hotar med att misshandla eller döda någon, torde det gå bra att hålla fast denne tills polis tillkallas. Detta följer bl a av att misshandel och mord är brott för vilka det är stadgat fängelse. Det är mycket viktigt att beakta det faktum att om envarsgripandet inte uppfyller rekvisiten i 24 kap 5 § RB, kan det istället bli fråga om ett olaga frihetsberövande, vilket är kriminaliserat i 4 kap 2 § Brottsbalken (BrB), se http://lagen.nu/1962:700. Vänligen,
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”