FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/09/2008

Brandskada orsakad av gäst i hyreslägenhet

Om min kompis anlägger brand i min hyreslägenhet, är jag som avtalsägare ansvarig?

Lawline svarar

Hej! I ditt fall är Hyreslagen tillämplig. I denna stadgas det att hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen ska även hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem som tillfälligt vistas i lägenheten. Detta enligt JB 12:25§. Se. https://lagen.nu/1970:994 Vidare stadgas det i hyreslagen att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet/försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som gästar honom. Dock stadgas det vidare ett slags undantag till detta just gällande brandskador; ”för brandskada som hyresgästen icke själv vållat är han dock ansvarig endast om han brutit i den omsorg och tillsyn som han borde ha iakttagit ”. Detta innebär att du som hyresgäst endast kan bli ersättningsskyldig för brandskadan om du inte gjort vad du kunnat för att stoppa branden eller i övrigt varit ansvarslös i förhållandet till dina gästers uppförande. Detta enligt JB 12:24§. Se. https://lagen.nu/1970:994 Vem som än bär ansvaret för skadan så ska du som hyresgäst informera din hyresvärd om skadan så att det kan avhjälpas så fort som möjligt. Jag vet inte hur omfattande branden var men om den orsakade rökskador så är det viktigt att dessa åtgärdas omgående. Sammanfattningsvis är du som hyresgäst ytterst ansvarig för att dina gäster i lägenheten visar omsorg, men om du gjort vad du kunnat och branden ändå startats så bör du inte hållas ansvarig. Detta är vad du kan säga till din hyresvärd om han påstår att du är den ansvariga men samtidigt kan det bli svårt för dig att bevisa detta. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000