FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt16/03/2009

Är en planbestämmelse bindande?

En fråga till Är planbestämmelser juridiskt bindande? dvs det som står i planbestämmelsen och planbeskrivningen ska då efterföljas.

Lawline svarar

Hej, Planbestämmelser är en del av en detaljplan. Planbestämmelserna innehåller regler om vad som ska iakttas i olika avseenden. Bestämmelserna är i princip är bindande för både myndigheter och enskilda. I vissa fall kan dock bestämmelserna vara utformade så att en avvikelse får göras om särskilda skäl föreligger. Med vänliga hälsningar
Andreas VinqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”