Nyttjande av samägt fritidshus

Äger ett fritidshus tillsammans med min halvbror. En gåva till oss båda av min far, och eventuellt vår gemensamme mor.

Min fråga är huruvida min halvbror har rätt att låta sina vuxna söner använda fritidshuset och inneha nycklar till det.

Lawline svarar

Hej,

Du och din halvbror är alltså samägare av fritidshuset och innehar 50% var om jag har förstått det hela korrekt. Det finns inga uttryckliga lagregler som reglerar vem som får använda huset eller inneha nycklar osv, utan det här är upp till de samägande att besluta om. I samäganderättslagens 2§, http://www.lagen.nu/1904:48_s.1#P2, står det att för förfogande av det samfällda godset i dess helhet krävs samtliga delägares samtycke. Med förfogande menas i första hand större åtgärder så som pantsättning, uthyrning, försäljning eller ombyggnad. Men man skulle även kunna se upplåtande av nyttjanderätt till sina vuxna barn som ett förfogande av godset och då krävs det alltså att du har samtyckt till att din halvbrors barn nyttjar huset för att det i lagens mening skall vara helt korrekt. Det skall dock påpekas att din halvbror eller hans barn inte begått något brott genom sitt agerande eftersom de sannolikt inte har haft något uppsåt till olovligt brukande.Jag råder dig till att diskutera igenom situationen med din halvbror och skriv ett samägandeavtal om hur ni vill att nyttjandet av huset skall fungera, vem som skall ha tillgång till det och på vilka tider osv. När ett avtal är skrivet är det i första hand det som gäller. Ett sådant avtal kan ni skriva själva och det finns inga direkta formkrav förutom att det skall vara undertecknat av er båda. Tänk bara på att utforma avtalet tydligt så att ni undviker missförstånd.Med vänlig hälsning

Siri MårtenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”