FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/04/2008

Får 2:a hands hyresgästen överta 1:a handskontraktet?

Jag har bott i andra hand ca 2,5 år. Enligt 2:a handskontraktet mellan mig, hyresgäst och värden skulle jag få bo till september i fjol då hyresgäst skulle flytta tillbaka. Hon gjorde aldrig det och det har varit tyst från värden tills nu (8 månader senare) då hyresgäst blivit uppsagd. Kan jag hävda någon rätt att få bo kvar och få ta över kontraktet? (....min tanke är att värden kanske borde meddelat mig något när kontraktet gick ut men att det är för sent att kasta ut mig nu)

Lawline svarar

Hej! Reglerna om hyra finns i Jordabalkens 12 kapitel (Hyreslagen, som du hittar www.http://lagen.nu/1970:994). I 39 § sägs att hyresgästen inte får upplåta sin hyresrätt i andra hand utan värdens tillstånd. I ert fall fanns ett tillstånd från värden men detta sträckte sig bara till september 2007. Därefter har alltså hyresgästen hyrt ut till dig i andra hand utan tillstånd. Detta är en grund för förverkande av hyresrätten, dvs det är ett giltigt skäl för hyresvärden att säga upp hyresgästens hyreskontrakt (42 § 1 stycket 3 punkten). Det finns en liten öppning då det i nämnda lagrum sägs att hyresrätten inte ska vara förverkad om hyresgästen efter tillsägning anöker om tillstånd till andrahandsuthyrning och får sin ansökan godkänd. En sådan ansökan görs hos hyresnämnden som kan meddela tillstånd för sådant. Utan att veta orsakerna till varför hyresgästen hyr ut sin lägenhet i andra hand till dig går det inte att uttala sig om hur hyresnämndens bedömning kommer att bli. Någon rätt att som andrahandshyresgäst få ta över ett förstahandskontrakt finns inte i lagen. Möjlighet att överlåta sitt kontrakt finns endast till vissa närstående. Inte heller bör hyresvärden ha någon skyldighet att meddela dig när kontraktet löpt ut då detta är ett kontrakt mellan dig och förstahandshyresgästen. Tyvärr har du alltså ingen rätt att hävda att du ska få bo kvar och ta över kontraktet. Jag hoppas att det löser sig ändå. Med vänliga hälsningar
Daniel PrawitzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000