FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/05/2008

Rätt till sammanhängande semester i juni-juli

Jag påbörjade en ny fast anställning i slutet av januari 2008 på ett företag utan kollektivavtal. Innan dess hade jag en annan fast anställning under 2 år. När jag slutade på mitt gamla jobb hade jag 4 veckors innestående semster att ta ut som jag således fick i pengar. Dessa har jag nu sparat. Nu vill jag, efter vissa kommentarer från min nya chef, försäkra mig om att jag har laglig rätt att ta ut 4 veckors sammanhängande obetald semster under juni-augusti?

Lawline svarar

Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, vilket löper mellan 1 april och 31 mars. Rätt till semesterlön under denna tiden tjänar man in under föregående år, det så kallade intjänandeåret. Obetald semester har man dock rätt till även om man inte tjänat in motsvarande semesterlön, om anställningen påbörjades under intjänandeåret. Semesterledigheten skall, precis som du skriver, förläggas så att arbetstagaren får en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under juni-juli. Denna regel hittar du i 12 § Semesterlagen, se http://lagen.nu/1977:480 . Undantag får göras om särskilda skäl föranleder det. Enligt 8 § är du skyldig att meddela arbetsgivaren om du önskar ta ut obetald semesterledighet.
Miranda BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000