FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/08/2008

Kan dödsboet driva in skulden?

Mina döttrar har en skuld på 400 000 till sin nyligen avlidna farmor. Inga skuldbrev finns. Kan dödsboet driva in denna skuld. Skulden skulle regleras vid ett senare tillfälle.

Lawline svarar

Hej, Skulden försvinner inte på grund av farmoderns frånfälle. En skuld/fordran är enligt svensk rätt lös egendom hos den som lånade ut pengarna. Således är skulden en tillgång som dödsboet innehar och kan kräva betalning av. Då skuldebrev saknas kan det bli svårt att bevisa skulden vid en eventuell rättsprocess, men det ska understrykas att skuldens existens inte beror på skuldebrevet. För att undvika detta bör dödsbodelägarna se till att betalning sker frivilligt, en avbetalningsplan kan vara ett sätt att undvika eventuella problem. Vänligen,
Carl Johan FahlanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?