FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring18/06/2008

Gratistidning som reklam?

Hej, jag har en liten enkel fråga:

Jag får en gratistidning som delas ut i mitt län nerdimpandes i mitt postinkast ungefär en gång i månaden. Jag är inte alls intresserad av detta, och den är inte addresserad utan delas ut av postens gruppförsändelser.

Hurdant är detta lagligt om jag har satt upp en skylt på min dörr där det står specifikt att jag inte vill ha den här tidningen? Borde inte det vara som vanlig icke-addresserad direktreklam?

MVH

Lawline svarar

Hej,

Tidningen kan antagligen ses som vanlig reklam och det är naturligtvis olyckligt att du får den trots att du satt upp en lapp. Det finns dessvärre inga direkta lagregler som gör det möjligt för dig att föra några repressalier mot posten eller den som lämnat tidningen i ditt postfack. Det är inte direkt möjligt att påvisa att du lidit nådon skada av att tidningen har lämnats till dig varför det inte är värt att föra någon form av process angående problemet.Jag råder dig att kasta tidningen i pappersåtervinningen och kanske förtydliga skylten på dörren.Med vänlig hälsning

Siri MårtenssonRådgivare