Vad gäller för gåva av fast egendom?

2005-11-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller vid gåva av fast egendom/fastighet? Kan givaren ta tillbaka den om han ångrar sig efter tjugo år?
SVAR
För överlåtelse (köp, byte och gåva) av fast egendom finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda för att överlåtelsen ska vara giltig. Det ska vara en skriftlig handling som både köpare (mottagare av gåvan) och överlåtare skriver under, en förklaring att egendom överlåtes till köparen ska finnas med och uppgift om köpeskilling, om det är en gåva måste det stå att köpeskillingen är noll kronor. Förutsatt att dessa krav har uppfyllts så blir gåvan giltig. Gåvotagaren kan då inte ta tillbaka det han har gett bort. Att givaren inte kan ta tillbaka presenten beror på att det i Sverige finns tre överlåtelseformer, se ovan. Om de krav som finns på respektive överlåtelseform har uppfyllts äger inte längre överlåtaren egendomen. Man kan inte ta tillbaka något som man inte äger.
Det finns undantag till denna regel. Har givaren ställt upp villkor för gåvan och du bryter mot detta kan han ta tillbaka den. Om du exempelvis inte får hyra ut huset enligt ett villkor men ändå gör det och det står att egendomen ska gå åter till givaren eller tillfalla annan kan du i det fallet förlora gåvan. För villkor vid gåva av fast egendom finns ingen tidsbegränsning, men det finns kanske en liten möjlighet att villkor kan jämkas med hjälp av avtalslagens 36 §. Givaren kan alltså inte ta tillbaka gåvan efter 20 år om formkarven ovan är uppfyllda och du inte brutit mot ett villkor som medför att gåvan ska gå tillbaka.
När det gäller gåva av fast egendom är det bra om man söker lagfart på egendomen, lagfarten söks med hjälp av köpe-/gåvobrevet och måste uppfylla de ovan angivna formkraven. Lagfart söks hos Inskrivningsmyndigheten.Oscar Björkman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?