FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/06/2008

Vilken rätt till semester har man?

Hej! Min son (19 år) fick ett sommarjobb 15/8-07 och blev den 1/10-07 fastanställd på heltid. Han har i april varit ledig 3 dagar som företaget nu vill dra tjänstledighet, för han har inga semesterdagar ännu, säger de. Min fråga är när har han enligt lagen rätt till semester, hur länge måste han jobba innan han är berättigad semester?

Lawline svarar

Alla som arbetar, oavsett yrke eller anställningsform, har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen, som du hittar http://lagen.nu/1977:480. Som huvudregel har man rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Om man endast har en kortvarig anställning på maximalt 60 timmar under en 3 månaders period har man inte rätt till semesterledighet, men däremot har man alltid rätt att få semesterersättning vilket förutsätts ingå i lönen. Semesterersättning är då minst 12 % av lönen, vilket framgår av 16 och 28 §§ semesterlagen. Din son har enligt dina uppgifter ingen kortvarig anställning, vilket innebär att han är berättigad till semesterledighet. Du skall här hålla isär begreppen ”intjänandeår” och ”semesterår”. Enligt 3 § semesterlagen sträcker sig intjänandeåret normalt sett från 1 april till 31 mars. Semesteråret, alltså det år man kan ta ut den betalda ledigheten, sträcker sig från 1 april påföljande år och varar till och med den 31 mars. Ett semesterår är alltså samtidigt ett intjänandeår för nästkommande semesterår, vilket alltså innebär att förmånen av betald semester utgår i efterskott. Eftersom din son inte jobbat hela intjänandeåret (1 april 2007 till 31 mars 2008) kommer han inte att ha 25 betalda semesterdagar att ta ut från april i år, men åtminstone ca 12-13 dagar. Siffran är bara en uppskattning, eftersom jag inte har alla uppgifter som behövs för att räkna ut exakt antal betalda semesterdagar. Resterande dagar har han också rätt att ta ut men de blir då obetalda. Om det finns ett kollektivavtal kan det innehålla avvikande reglering, varför jag råder er att i sådana fall titta i det avtalet. Stora delar av semesterlagen kan nämligen få en avvikande reglering i kollektivavtal och oftast är regleringen mer förmånlig i sådana avtal. Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000