FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt07/05/2008

Följer avtal med vid köp av enskild firma?

Om man har en enskild firma och vill överlåta rörelsen till en annan enskild firma så byter man ju organisationsnummer men vad händer med hyresavtal och andra avtal som ju är kopplade på det första organisationsnumret. Ska man inte informera sina leverantörer för vem står i skuld för t.e.x hyran om hyresavtalet inte har rätt organisationsnummer / personnummer. OM avtalet är knutit till namnet kan man ju "sälja" sin rörelse och sedan byta namn ett flertal gånger utan att hyresvärden blir uppmärksammad om detta. /Undrande

Lawline svarar

Hej, Ett avtal är endast bindande mellan avtalsparterna. Ett byte av avtalspart på den ena sidan kräver vanligen samtycke av motparten. När ett företag byter ägare genom försäljning av aktier är företagets identitet oförändrad, och alla avtal kvarstår (många kommersiella avtal innehåller dock en s.k. change of control - klausul, vilka ger en uppsägningsrätt vid kontrollägarskifte). När en enskild firma överlåts rör köpet verksamhetens lager, inventarier m.m. Vid dessa överlåtelser byter verksamheten identitet, vilket innebär att de avtal som ingåtts innan försäljningen inte automatiskt övergår på det nya företaget (med undantag för anställningsavtal - där gäller specialregler i LAS). Mitt råd är att kontakta företagets avtalsparter innan en försäljning. I annat fall kan den nye ägaren bli av med förmånliga avtal, samtidigt som den gamle ägaren fortfarande är bunden, och därför kan drabbas av krav för ex. obetald hyra eller för avtalsbrott vid uteblivna leveranser. Med vänlig hälsning
David KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000