FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/04/2008

29/29-principen - arbetsfördelning

Har en arbetsgivare rätt att beordra en arbetstagare att utföra arbete utanför arbetsplatsen, som att städa på kommunens mark utanför fastigheten.

Lawline svarar

Utifrån frågans lydelse utgår jag från att det rör sig om ett privat företag. Arbetsgivare har en tämligen stor frihet att fördela arbetet vilket framgår av den s.k. 29/29-principen (efter arbetsdomstolens dom nr 29 från 1929). Enligt denna princip har arbetsgivaren rätt att fördela arbetet som han finner lämpligt så länge de beordrade uppgifterna inte faller helt utanför arbetsgivarens totala verksamhet eller arbetarens kompetens. Städningen torde falla inom arbetstagarnas kompetens och likaså inom verksamheten då städning är ett naturligt moment i de flesta verksamheter. Vad som talar emot är dock att marken är kommunal och därför kan ligga under kommunens ansvar. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000