FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/05/2008

Avtala bort giftorätten genom samägandeavtal?

Hej, Två systrar äger en gård där deras föräldrar bor. Föräldrarna står för underhåll och betalar en hyra som motsvarar ränta och amorteringar. De vill nu upprätta ett samäganderättsavtal mellan sig och ett hyresavtal med föräldrarna. Främst för att reglera hur en eventuell försäljning ska hanteras, nyttjanderätt samt reparationer. Bägge systrarna är gifta. Kan man i samäganderättsavtalet nämna att respektive make inte har rätt till del i gården vid eventuell skilsmässa och därigenom undvika offentlig auktion eller klyvning? Eller är man tvungen att uprätta ett äktenskapsförord? Tack för en bra hemsida!

Lawline svarar

Hej, Det finns inga formföreskrifter för hur ett samägandeavtal skall utformas, utan huvudregeln är att ett avtal är bindande. Det finns inte heller några förbud mot vad man får reglera i ett samägandeavtal. Därför är det fullt tillåtet att nämna i avtalet att makarna inte har någon rätt till fastigheten. En sådan åtgärd är dock inte tillräcklig för att uppnå den juridiska effekt som ni önskar. Reglerna om giftorätten och makars egendom i Äktenskapsbalkens 7 kap, http://www.lagen.nu/1987:230#K7 är indispositiva, dvs de kan inte avtalas bort. I 7 kap. 1§ ÄktB, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P1, uttrycks huvudregeln som säger att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap. 2§, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P2, anges under vilka förutsättningar en egendom kan bli enskild. Då jag inte vet hur systrarna blivit ägare till fastigheten, dvs om de fått den genom gåva arv eller testamente med några villkor från överlåtaren, kan jag inte veta om någon av punkterna 2-5 möjligen är uppfyllda. Jag råder därför systrarna till att skriva äktenskapsförord om att fastigheten är enskild egendom (7 kap. 2§ p.1) för att vara på den säkra sidan. Hur ett äktenskapsförord skall upptättas regleras i 7 kap 3§ ÄktB, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P3. Övriga frågor om nyttjanderätt, försäljning och reparationer kan fritt avtalas om i samägandeavtalet. Tänk bara på att formulera er tydligt så att ni undviker eventuella missförstånd. Med vänlig hälsning
Siri MårtenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”