FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 19/07/2008

Arbetsgivarens skyldighet att utfärda ett arbetsintyg

Hej Om en arbetsgivare inte skickar ut något som helst slags intyg 4 månader efter upphört anställning, trots flertalet påtryckningar, bryter dom då mot lagen, och isådana fall, kan jag vidta några åtgärder?

Lawline svarar

Hej! Arbetsgivaren är på arbetstagarens begäran alltid skyldig att utfärda ett arbetsintyg i samband med att anställningen upphör. Denna skyldighet har dels utvecklats genom praxis och sedvänja och dels regleras detta i kollektivavtal. Det medför en helgardering till fördel för arbetstagaren. Skulle det alltså inte vara stadgat i kollektivavtalet att arbetsintyg skall utfärdas, skall ett sådant likväl ordnas enligt gällande praxis. Du som arbetstagare kan kräva att intyget innehåller uppgifter om anställningstiden, korrekt beskrivning av de arbetsuppgifter som du utfört, uppgift om tjänstgöringstid och sysselsättningsgrad. Du kan även kräva att arbetsgivaren intygar om ditt uppförande och skicklighet i arbetets utförande. Det kan självklart inte krävas att arbetsgivaren skall lämna oriktiga uppgifter, se ett rättsfall från arbetsdomstolen AD 1984 nr 22. Om din arbetsgivare inte utger ett begärt arbetsintyg, som i din situation, kan han istället vid vite åläggas att göra så. Om skyldigheten för arbetsgivaren följer av kollektivavtal kan han istället utge ett allmänt skadestånd enligt 54-55 §§ Medbestämmandelagen (MBL), se https://lagen.nu/1976:580. Återkom gärna om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000