FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/03/2006

Gäller muntligt erbjudande om tjänst?

Var / i vilken paragraf står att muntligt erbjudande om tjänst gäller ?

Lawline svarar

Det finns inga formkrav när det gäller tjänsteavtal. Detta innebär att den som "erbjöd" dig denna tjänst var bunden av sitt anbud enligt 1 § avtalslagen. Han är emellertid inte bunden hur länge som helst av detta anbud (”erbjudande”). När det gäller muntliga anbud skall dessa accepteras (eller förkastas) i princip omedelbart om inte anbudsgivaren sagt annat. Det är alltså fråga om väldigt kort s.k. acceptfrist.
Andreas HeedRådgivare