FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/06/2008

Bostadsrättshavarens rätt att hyra ut sin lägenhet

Det finns en hel del fragor om andrahandsuthyrning av bostadsratter som det finns svar har pa er sida. En ytterligare fraga ar om man maste ha styrelsens godkannande innan hyresgasten flyttar in? Kunde inte hitta nagot om det i lagtexten. I manga fall kan det ta lang tid for styrelsen att hantera fragor om andrahandsuthyrningar. I fall styrelsen sager nej vad hander da? Har aven en fraga vad som galler vid uthyrning av ett rum i bostadsratt. Maste man ha tullstand for det? Finns det nagra krav pa storleken pa lagenheten i dessa fall?

Lawline svarar

Enligt 10 § bostadsrättslagen (se http://lagen.nu/1991:614) ska styrelsen ge sitt samtycke innan en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand. Om styrelsen vägrar ge sitt samtycke kan bostadsrättshavaren istället få tillstånd till uthyrningen av hyresnämnden enligt 11 § samma lag. Hyresnämnden ger sitt tillstånd om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Ett samtycke är önskvärt då nyttjanderätten annars kan förverkas om uthyrning sker utan tillstånd, enligt 18 § p.2 bostadsrättslagen. Enligt 8 § bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte inrymma utomstående i lägenheten om det kan medföra men för annan medlem eller föreningen. Som huvudregel är det dock helt ok, och man behöver inte ansöka om styrelsens tillåtelse. Det finns inget krav på storlek på lägenheten för att man ska få ha inneboende. Man skiljer på tillståndspliktig andrahandsuthyrning och icke tillståndspliktigt inrymmande genom att se huruvida den andra personen "självständigt brukar" lägenheten. Bor bostadsrättshavaren själv kvar är det alltså alltid fråga om ett inrymmande. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000