FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt17/04/2008

Uppsägningstid hyra av hus

Jag ska hyra ett hus, och i kontraktet står att uppsägningstiden är 9 månader, vilket jag tycker verkar orimligt. Min blivande hyresvärd säger att det står så i lagen, jag undrar är det korrekt och var kan jag finna det? Mvh Agneta Lidén

Lawline svarar

Hej! Hyreslagen hittar du i Jordabalken kap 12. I JB 12:4 stadgas följande: Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla 1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller 2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. Uppsägningstiden enligt lagen är alltså nio månader endast då hyreskontraktet avser hyra av lokal, i annat fall tre månader. Observera dock att hyreslagen endast gäller då någonting annat ej avtalats. (Jag har utgått från att du ska hyra huset på obestämd tid) Jordabalken (hyreslagen) kan du läsa http://lagen.nu/1970:994 . Vänligen,
Louise DanielsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?