FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt11/06/2008

Avtal vid köp av båt

Hej! Hur ska ett köpeavtal formuleras för att vara giltigt vid köp av båt ?

Lawline svarar

Hej, Köp av båt mellan privatpersoner regleras av köplagen, som är en dispositiv lag vilket betyder att det går att avtala bort lagens regler genom ett avtal mellan säljare och köpare. Det finns inga formkrav på avtal som rör köp av lös egendom i detta fall båt. Således kan säljaren och köparen själva komma överens om hur avtalet skall vara utformat. Jag rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt avtal där ni skriver ned köpeskilling, leveransdatum, eventuella fel i båten och annat som kan vara av intresse för framtiden. vidare rekommenderar jag dig att läsa köplagen lite kort för att få en uppfattning om vilka rättigheter och skyldigheter du har som köpare/säljare. Med vänlig hälsning,
Charlene HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000