Vad krävs för giltigt avtal?

2008-05-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad är det egentligen som avgör om ett avtal är juridiskt bindadnde eller inte? Vilka formuleringar ska man undvika? I hästbranschen verkar den allmäna åsikten vara att det inte går att skriva ett bindande avtal. Mvh Johana
SVAR
Hejsan och tack för ditt mail!

"Pacta sunt servanda" eller "avtal skall hållas" är en grundläggande princip i svensk avtalsrätt. Det finns inga särskilda formkrav för att vanliga avtal skall vara giltiga (med vissa undantag till exempel köpeavtal på fastigheter).

Det man dock bör tänka på är att vara klar och tydlig i sina formuleringar för att lämna så litet utrymme för missförstånd samt tolkningsmöjligheter som möjligt.

Vid ett hästköp till exempel räcker det egentligen endast att skriva ett köpeavtal där det står att X köper hästen av Y för att köpet skall vara bindande.

Man bör dock vara medveten om att köpet kan villkoras genom olika klausuler. Man kan till exempel i ett avtal skriva att hästen skall återgå om skada visas inom 1 år från köpet.

Om ni skriver och läser avtalet ordentligt skall dock inga problem gällande icke giltiga avtal behöva uppstå.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Karoline Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93179)