FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt07/04/2008

Uppsägning av hyreskontrakt utan anledning

Kan en person som hyr en villa i 15 månader och har skött sig och betalat hyran i tid bli uppsagd utan särskild anledning. Den aktuelle hyresgästen har ett löpande kontrakt med 3 månaders uppsägning.

Lawline svarar

Hej! Som huvudregel har man som hyresgäst ett sk. besittningsskydd som innebär en rätt till förlängning av avtalet vid hyrestidens utgång, vare sig utgången beror på att ett tidsbestämt kontrakt löpt ut eller om det beror på en uppsägning. Då hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån så är detta en stark huvudregel. Detta enligt Jordabalken 12 kap 1§ 5st. se. http://www.lagen.nu/1970:994 Dock ska det tilläggas att det finns något som heter svagt besittningsskydd, vilket man som hyresgäst har om villan man hyr är hyresvärdens privata villa och han nu önskar att flytta in själv eller är i stort behov av att sälja villan. Det svaga besittningsskyddet innebär att hyresgästens möjligheter att vinna i Hyresnämnden minskar. Detta gäller ej om hyresvärden bedriver en affärsmässig uthyrning, dvs. hyr ut flera hus till olika hyresgäster, då gäller det vanliga starka besittningsskyddet. Detta enligt Jordabalken 12 kap 46§ 6p. Se. http://www.lagen.nu/1970:994 Om du inte godtar uppsägning måste hyresvärden gå vidare till hyresnämnden för att få uppsägningen prövad. Detta enligt Jordabalken 12 kap 49§. se. http://www.lagen.nu/1970:994. Därför är mitt råd att du skriftligen bestrider uppsägningen och begär att din hyresvärd går vidare till hyresnämnden. Om du skött ert hyresavtal bra och du inte har ett svagt besittningsskydd är dina chanser troligen goda att vinna i hyresnämnden. Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000