6-månaderspresumtionen i konsumentköplag (1990:932)

2015-09-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt en husbil för 2månader sen och nu för två veckor sedan upptåcktes att golvet iduschrummet år spräkt så att vatten rinner på golvet.Nu påstår Tunbo Husvagnar att vi har haft sönder det själv och stå för kostnaden.Det kan vi svära på att vi inte har.Har vi rätt att reklamera köpet eller gäller garantin.Bilen kostade oss 565000:- Reparationen har dom uppskatt till 60000:- HJälp oss hur vi ska gå tiilväga MVH Bengt o Gunnila Olsson
SVAR

Hej Bengt och Gunilla!

För det första kan påpekas att den lag som gäller i det här fallet är konsumentköplag (1990:932) då allt tyder på att ni har köpt en husbil som privatpersoner från en näringsidkare. För att göra någon av lagens påföljder gällande (som ex. prisavdrag, avhjälpande eller hävning) måste det konstateras att det föreligger ett fel i vara i lagens mening. Eftersom konsumentskyddet generellt sätt är ganska starkt finns det en specialregel (§ 20a) som innebär att om ett fel upptäcks i en vara inom sex månader från dess att varan avlämnades presumeras (antas) felet ha varit ursprungligt. Detta innebär med andra ord att det är upp till näringsidkaren att bevisa att det var ni som hade sönder golvet i duschrummet. I många fall är detta mycket svårt för näringsidkaren att bevisa, därför tycker jag att det första ni ska göra är att upplysa näringsidkaren om dessa förhållanden.

Skulle näringsidkaren därefter stå på sig kan ni använda er av ARN (allmänna reklamationsnämnden). Det är en specialinrättad nämn som syftar till att snabbt och billigt avgöra konsumentvister. ARN:s beslut är inte bindande men de allra flesta näringsidkare brukar rätta sig efter ARN:s beslut. Mer information om hur man går till väga för att anmäla ett ärende hos ARN hittar ni på www.arn.se.

Angående garantin: eftersom näringsidkaren hävdar att det är ni som har vållat den här skadan bör inte den kunna göra sig gällande eftersom garantier generellt inte brukar täcka självvållade skador.

Sammanfattningsvis kan man säga att det, om näringsidkaren inte ger med sig när ni upplyser denne om ursprungspresumtionen, kommer att bli en bevisfråga. Näringsidkaren måste alltså kunna bevisa att det är ni som har förstört duschgolvet annars antas det att skadan var ursprunglig och då bör ni kunna göra påföljder som prisavdrag eller avhjälpande gällande.

Hör gärna av er om ni har några fler funderingar!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1066)
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket
2020-09-13 Rätt till prisavdrag vid fel på varan

Alla besvarade frågor (84191)