FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt15/05/2008

Giltighet av avtal genom fullmäktig

Hej! Är en huvudman bunden till ett avtal som en fullmäktig har ingått för hans räkning. Om fullmäktigen överskridigt sin behörighet och befogenhet i fullmakten?

Lawline svarar

Hej, Har fullmäktig handlat utanför behörigheten är huvudman aldrig bunden, detta framgår av Avtalslagens 10 §, se http://www.lagen.nu/1915:218. Har befogenheten överskridits blir huvudman bara bunden om motparten var i god tro enligt samma lags 11 §. Av samma § andra stycket framgår att om fullmakten var muntlig, rättshandlingen inte är bindande ens om bara befogenheten överträtts och motparten var i god tro. Lycka till! MVH
Tobias AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000